Čo je a čo má obsahovať darovacia zmlúva ?

od autora: | 15. septembra 2015

darovacia zmlúvaChystáte sa niekomu niečo darovať alebo vás iba zaujíma darovacia zmluva? Viete, čo to presne je za dokument a čo musí obsahovať, aby bola darovacia zmluva platná? Poďme si ju priblížiť. Čo je a čo má obsahovať darovacia zmluva ?

Čo presne darovacia zmluva je ?


Darovacia zmluva je istina, na základe ktorej darca prenecháva niečo obdarovanému. Môže ísť aj o sľub. Jej základnou podmienkou je bezodplatný prevod alebo sľub.

dedičstvoAk je vecou daru nehnuteľnosť, jej prevod darovanému nadobúda platnosť po tom, ako dôjde k jej vkladu do katastra nehnuteľností.

Darovacia zmluva musí byť písomná u nehnuteľností, ale aj u hnuteľných vecí, pokiaľ nedôjde k prevzatiu veci pri darovaní.

Darovacia zmluva je upravená v § 628 Občianskeho zákonníka. K darovacej zmluve je možné pripojiť rôzne podmienky. Znamená to, že zmluva nadobudne platnosť, iba ak obdarovaný dané podmienky splní. Ide o dar s vecným bremenom.

To znamená, že v rámci daru obdarovaný súhlasí, že bude niečo konať, znášať či trpieť, napr. darovanie nehnuteľnosti s tým, že darca v nehnuteľnosti bude môcť bývať atď.

Ak podľa darovacej zmluvy má byť plnenie až po darcovej smrti, je zmluva neplatná.

Čo musí obsahovať darovacia zmluva ?

Ak má byť darovacia zmluva platná, je nutné, aby boli splnené všetky jej náležitosti dané zákonom.

podpisovanieV zmluve musí byť špecifikovaný darca aj obdarovaný. V rámci tejto špecifikácie sa uvádza meno, priezvisko, trvalé bydlisko a rodné číslo.

Dôležité je samozrejme úplne presne a nezameniteľné definovať predmet darovania. Z darovacej zmluvy tiež musí byť zrejmá slobodná vôľa darcu aj to, že obdarovaný je ochotný dar prijať.

Zmluva tiež obsahuje dátum podpisu darovacej zmluvy. Ide o dvojstranný akt, a preto je vyžadovaný podpis oboch zúčastnených strán.

Ak sa darovacia zmluva spája k nehnuteľnosti, je nutné u jedného výtlačku darovacej zmluvy nechať úradne overiť podpisy.

darovacia-zmluvaAk sa chystáte spísať darovaciu zmluvu a neviete ako na to, môžete si na internete stiahnuť rôzne vzory darovacích zmlúv. Dajte si však pozor, aby ste si vybrali dôveryhodné zdroje, ktorým sa dá veriť, že skutočne majú za vzor zmluvu, ktorá u právnikov a prípadne pred súdom obstojí.

Ak chcete mať istotu, či máte nejaká svoje špecifiká, ktoré chcete mať v darovacej zmluve zahrnúť tak, aby to bolo v súlade so zákonom, využite služieb právnika. Ich ceny sa líšia. Všeobecne nie je spísanie darovacej zmluvy náročným právnym úkonom, takže by vás to nemalo stáť veľa peňazí.

Čo by ste ešte mali vedieť o darovaní

Darovanie znamená, že niekto niekomu niečo prevedie bezodplatne formou daru. Darovanie v právnom slova zmysle je upravené v občianskom zákonníku.

Dar môže predstavovať vec, právo alebo sľub niečoho. Má formu darovacej zmluvy, a aby boli splnené právne náležitosti, vyžaduje sa slobodná a vážna vôľa darcu na obdarovanie a bezpodmienečné prijatie obdarovaným. Obdarovaný má však právo dar odmietnuť a vrátiť, a to aj proti vôli darcu.

Darca má právo požadovať vrátenie daru, ak obdarovaný sa k nemu alebo k najbližším členom jeho rodiny správa tak, že porušuje dobré mravy. Toto porušovanie sa posudzuje u každého prípadu jednotlivo.

Odvolanie daru je tiež možné kvôli nezavinenému upadnutiu darcu do núdze, v rámci ktorého nemá na vlastnú nutnú výživu alebo výživu osôb, ku ktorým má zákonnú vyživovaciu povinnosť. Je na posúdení súdu, či skutočne k vráteniu daru dôjde.

Darovacia daň

Darovanie sa spája s daňou z darovania. Tá sa od januára 2014 zmenila. V súčasnej dobe zdanenia darov spadá pod daň z príjmov a je drahšie.

daň-z-daruDo tej doby sa platila daň z hodnoty daru podľa pásma zdanenia od siedmich do štyridsiatich percent. Pokiaľ išlo o hnuteľné veci a financie, mohol byť dar od dane oslobodený. V súčasnej dobe je jednotná sadzba 15% u fyzických osôb a 20% u právnických.
Kvôli tomu, že darovacia daň je teraz daňou z príjmu, je nutné tiež podľa toho daň priznávať. Nemusíte podávať daňové priznanie do jedného mesiaca od darovania, ako tomu bolo do konca roka 2014, ale stačí ho podať do prvého apríla nasledujúceho roka.

Niektoré skupiny sú však stále od povinnosti darovacej dane oslobodení. Medzi ne patra príbuzní v priamom rade a manželia, príbuzní v pobočnom rade (súrodenci, synovci, netere, strýkovia, tety, manželia detí, rodičia manžela, manželia rodičov, deti manželia) + osoby, ktoré s darcom žijú v spoločnej domácnosti dlhšie ako jeden rok.

Darovanie x dedičstva
Pokiaľ sa chystáte niečo odkazovať v dedičstve priamym príbuzným, ktorí sú oslobodení od dane z darovania, zvážte, či vybavenie týchto záležitostí neuskutočniť už za svojho života. Umožníte tak svojim potomkom a ďalším príbuzným výraznú možnosť ako ušetriť. Zadarmo je síce aj dedičská daň pre priamych príbuzných, ale je potrebné počítať s tým, že sa dedičstvo spája aj s ďalšími poplatkami, napr. za notára.

Darovanie je tak lacnejšie ako vybavovanie dedičských záležitostí. Ak však chcete niečo prenechať známym a priateľom, finančne sa viac oplatí odkázať im to v dedičstve.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.