Čo je a čo má obsahovať dohoda o vykonaní práce ?

od autora: | 17. septembra 2015

dohoda o vykonaní práceChystáte sa na brigádu? Je možné, že v jej rámci budete musieť uzatvoriť dohodu o vykonaní práce. Viete, čo to je, a čo všetko musí dohoda o vykonaní práce obsahovať?

Čo je dohoda o vykonaní práce ?


Dohoda o vykonaní práce je zvláštna forma pracovnoprávneho vzťahu, ktorý sa uzatvára medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Nejde o klasický pracovný pomer. Väčšinou sa uzatvára medzi zamestnávateľom a brigádnikom.

minimálna mzda.jpgDohoda o vykonaní práce musí byť písomná. V rámci nej nesmie brigádnik pracovať pre jedného zamestnávateľa viac ako 300 hodín ročne. Brigádnik môže uzatvárať ročne dohody s ľubovoľným počtom zamestnávateľov.

Rovnako ako u bežného pracovného pomeru sa aj u dohody o vykonaní práce stanovuje minimálna mzda, ktorá je daná nariadením vlády. Maximálna výška nie je daná.

Ak si dotyčný na dohodu o vykonaní práce nezarobí mesačne viac ako 150  €, nemusí zo zárobku platiť sociálne a zdravotné poistenie. Povinnosť odvádzať poistenie nevzniká ani zamestnávateľovi.

Ak však budete v danom mesiaci pracovať len na dohodu o vykonaní práce a neplatí za vás poistenie štát, budete si sami musieť platiť zdravotné poistenie.

Dohoda o vykonaní práce sa od pracovnej zmluvy líši tým, že sa na ňu nevzťahuje úprava pre výkon práce v pracovnom pomere (len tu platí úprava preradenia na inú prácu) a aj ďalšie podmienky sú odlišné.

Podmienky dohody o vykonaní práce

darovacia zmlúvaDohoda o vykonaní práce musí spĺňať určité podmienky. Inak je neplatná. Medzi tieto podmienky patria: čas na, ktorú sa dohoda uzatvára, výšky dohodnutej odmeny a podmienky jej poskytovania. Ďalej sú v nej strany, na ktoré sa dohoda vzťahuje (zamestnávateľ a brigádnik) a ich základné osobné údaje. Súčasťou zmluvy je vymedzenie pracovnej úlohy a prípadne predpokladaný rozsah práce.

Zákonník práce neupravuje spôsob rozviazania dohody o vykonaní práce, spravidla sa však uzatvára na dobu určitú.

Ďalej dohoda o vykonaní práce obsahuje ďalšie podmienky, na ktorých sa zamestnávateľ s brigádnikom dohodnú.

Brigádnik by si mal zmluvu vždy starostlivo prečítať, a ak niečomu nerozumie, opýtať sa zamestnávateľa či sa opýtať niekoho nestranného, kto má viac skúseností.

Zmeny v dohode o vykonaní práce od roku 2014

Dohoda o vykonaní práce zaznamenala od roku 2014 výrazné zmeny. V súčasnej dobe má výhodnejšie pravidlá zdanenia.

pôžička do 24 hodínOd januára 2014 môžete tiež zahŕňať príjmy zdanené zrážkovou daňou do daňového priznania, čo je najvýhodnejšie pre ľudí, ktorí zadané obdobie mali nízke príjmy alebo pracovali len časť roka. V týchto prípadoch vám zrazenú daň vráti finančný úrad.

Ďalšou zmenou v dohode o vykonaní práce je, že ak ju uzavrie neplnoletý, má právo rodič jeho dohodu s okamžitou platnosťou zrušiť, a to do jeho šestnástich rokov. Dôvody môžu byť rôzne, ak je to v rozpore jeho vzdelania, zdravia či vývoja dieťaťa. Zákonní zástupcovia však k svojmu kroku budú potrebovať súhlas súdu.

Ako sa líši dohoda o vykonaní práce od dohody o vykonaní činnosti ?

Podobnú dohodou je tiež dohoda o vykonaní činnosti. Aj tú uzatvára zamestnávateľ s brigádnikom. A čo je podstatou tejto dohody?

daň z príjmuDohoda o pracovnej činnosti je tiež upravená zákonníkom práce a musí byť uzatvorená písomne​​. V zmluve sa uvádza dohodnutá práca, jej rozsah a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára.

Môže byť uzatváraná na dobu určitú i neurčitú. Pri výpovedi nie je nutné udávať dôvod.

Táto dohoda sa uzatvára na prácu, ktorej rozsah je maximálne polovica určeného týždenného pracovného času.

Od januára 2014 sa finančné odmeny z dohody o pracovnej činnosti zdaňujú rovnako ako príjmy z pracovného pomeru. Zamestnávateľ teda odvádza 15% zálohy dane z príjmov. Ak brigádnik podpíše vyhlásenie daňovníka k dani, zníži sa mu záloha a je daňovo zvýhodnený. Toto vyhlásenie však môže príslušný brigádnik podpísať len u jedného zamestnávateľa.

Čo je práca na čierno ?
Niektoré brigády študenti robia tzv. na čierno, teda bez zmluvy. Ide o najrozsiahlejší prejav šedej ekonomiky (celkovo práce na čierno). Pre zamestnávateľa je to výhodné v tom, že nemusí odvádzať dane za brigádnika. Tomu je tak zato ochotný ponúknuť viac peňazí. Spokojní sú obaja.

Treba však upozorniť na to, že je to nezákonné. Pri odhalení práce na čierno hrozia sankcie zamestnávateľovi aj brigádnikom. Nehľadiac na to, že keď brigádnik nebude mať zmluvu, nemá žiadne právo domáhať sa svojej finančnej odmeny, keď mu zamestnávateľ odmietne zaplatiť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.