Čo je solidárna daň?

od autora: | 15. septembra 2015

solidárna daňČo sa financií týka, neustále sa objavujú rôzne novinky, o ktorých sa oplatí niečo vedieť. V Čechách nedávno zaviedli tzv. solidárnu daň. Čo to je ako ako ovplyvní život Slovákov, ktorí žijú a pracujú v Českej republike ? Čo je solidárna daň?

Tento článok o solidárnej dani je písaný pre Slovákoch, ktorý žijú a pracujú v Českej republike. Na nasledujúcich riadkoch sa teda pokúsime solidárnu daň trochu priblížiť aj ľuďom, ktorí sa o ňu doteraz príliš nezaujímali.

Čo sa financií týka, neustále sa objavujú rôzne novinky, o ktorých sa oplatí niečo vedieť. Keďže sa každým dňom približuje koniec roka, tak sa tým tiež približuje prvé zúčtovanie solidárneho dane. Daňovníci, ktorých sa solidárne zvýšenie týka, o ročné zúčtovanie zamestnávateľa požiadať nemôžu.

Solidárna daň síce nie je úplnou novinkou, pretože je zavedená už od začiatku roku 2013, avšak blíži sa chvíľa, kedy bude prvýkrát solidárna daň zahrnutá do daňového priznania.

Pritom vôbec nezáleží, či sa jedná o podnikateľa alebo zamestnanca. Ak sa ich takzvaná milionárska daň týka vzhľadom na výšku ich príjmov, potom musia podávať povinne daňové priznanie.

Určite je dôležité sa dopredu pozrieť na správny postup zdanenia so solidárnym zvýšením dane skôr ako ju vôbec zaplatíte.

Solidárna daň prvýkrát v roku 2013


Solidárne zvýšenie dane z príjmov sa do zákona o daniach z príjmov dostalo takzvaným daňovým balíčkom, ktorý bol prijatý v súvislosti so znižovaním deficitu štátneho rozpočtu.

daň z príjmuZmena platí pre najbližšie tri zdaňovacie obdobie, teda naposledy bude využitá pre rok 2015. Daň je zo zákona sedem percent, ale nepočíta sa obyčajným súčtom pätnásťpercentnej základnej dane a sedempercentnou solidárnou daňou, ale výpočet je potrebné vykonať iným spôsobom.

Základom pre výpočet solidárnej dane je kladný rozdiel medzi príjmami zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov a príjmov z podnikania a inej zárobkovo činnosti a 48-násobku priemerného platu.

Solidárna daň sa netýka ostatných príjmov, príjmov z prenájmov podľa paragrafu § 9 a kapitálových príjmov. V prípade priemerného platu sa jedná o plat za kalendárny rok a dva roky predchádzajúceho kalendárnemu roku, pre ktorý sa priemerný plat zisťuje. Pre rok 2013 sa teda vychádza z údajov o rok 2011, kedy bola priemerná mzda 25 093 Kč. Ako náhle by daňovník dosiahol príjmy nad 1 242 432 korún, musel by zaplatiť solidárna daň. Daňovník si sám môže následne k vypočítanej dani vrátane solidárneho zvýšenie dane uplatniť zľavy a daňové zvýhodnenie na potomkov. Zbrusu nový výpočet daní bude upravený tiež v daňovom priznaní.

peniaze a daňPodnikatelia s vymeriavacím základom nad 48násobkom priemerného platu budú s novým spôsobom výpočtu pracovať prvýkrát v daňovom priznaní podávanom za rok 2013. Avšak u zamestnancov je solidárna daň už súčasťou výpočtu mesačného platu. Mesačná záloha na solidárnu daň robí sedem percent z kladného rozdielu medzi príjmami zahrnutými do základu dane a štvornásobkom priemernej mzdy.

Posudzuje sa hrubý príjem, nezvýšený o sociálne a zdravotné poistenie hradené zamestnávateľom. Neposudzuje sa superhrubá mzda. Do základu dane sa započítavajú úplne všetky zdaniteľné príjmy. Zamestnanec, na ktorého sa za zdaňovacie obdobie zdvihne aspoň raz mesačná záloha o solidárne zvýšenie dane, nesmie požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane, pretože sám podá daňové priznanie.

Solidárna daň u zamestnancov

V reálnej praxi môže existovať hneď niekoľko možností zdanenia s iným postupom.

Môže sa jednať o situácie, kedy súčet ročných príjmov zo zamestnania od jedného alebo viacerých zamestnávateľov postupne nepresiahne 48násobek priemerného platu a zároveň nebola v priebehu roka zvýšená mzda v žiadnom mesiaci záloha o solidárne zvýšenie dane.

podnikateľZamestnanec môže pri splnení ostatných podmienok zo zákona o daniach z príjmov požiadať o ročné zúčtovanie dane.

Ďalším prípadom je, ak súčet ročných príjmov zo zamestnaneckého pomeru od jedného alebo viacerých zamestnávateľov súbežne nepresiahne 48násobok priemerného platu, prípadne bola v niektorom z mesiacov v roku zvýšená záloha o solidárne zvýšenie dane. Zamestnanec nemôže žiadať o ročné zúčtovanie dane zamestnávateľa a podáva sám daňové priznanie.

Tretím prípadom je, keď súčet príjmov od jedného alebo viacerých zamestnávateľov postupne alebo súbežne prekročí 48násobok priemerného platu. Zamestnanec v takomto prípade podáva povinne daňové priznanie.

Štvrtou možnosťou je, že súčet príjmov zo zamestnania nepresiahne 48násobok priemerného platu, avšak zamestnanec má ďalšie zdaniteľné príjmy vyššie ako šesť tisíc korún. Potom podáva daňové priznanie. V okamihu, keď súčet príjmov zo zamestnania a príjmov z podnikania a inej zárobkovej činnosti presiahne 48násobok priemerného platu, bude súčasťou výpočtu dane jej solidárne navýšenie.

Názor na “Čo je solidárna daň?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.