Nová úprava súkromného práva

od autora: | 17. septembra 2015

úprava súkromného právaKaždú chvíľu prichádzajú rôzne úpravy v zákonoch, a preto je trochu ťažšie sa v nich orientovať. Od januára 2014 (v ČR) priniesla nová úprava súkromného práva celý rad zmien tiež v oblasti zmluvného práva.

Jednou z veľmi zaujímavých noviniek je aj to, že už budú naďalej platiť aj tie zmluvy, v ktorých sa objavia drobné chybičky.

Nová legislatíva dáva preč doterajšiu duplicitu úpravy záväzkových vzťahov a nahrádza súčasné občiansky a obchodný zákonník. Tieto úpravy predtým fungovali vedľa seba, čo umožňovalo napr. dve rozdielne úpravy zmluvy o dielo alebo kúpnu zmluvu. Teraz konečne kódex zavádza jednotnú úpravu zmlúv, čo je z hľadiska praxe nesmierne vítané.

darovacia zmlúvaTeraz budú mať strany trochu väčšiu voľnosť pri uzatváraní zmlúv a tiež viac možností, ako si svoje vzájomné vzťahy upraviť. Oproti predchádzajúcej úprave sa preferuje nové právo tzv. relatívnej neplatnosti pred neplatnosťou absolútnou. Doteraz sa mohla zmluva stať neplatnú len z dôvodu prítomnosti minimálnych formálnych chýb.

Úprava súkromného práva a rôzne zmluvy


Vďaka novej úprave spôsobí taká chyba iba neplatnosť relatívnu, proti ktorej sa bude treba odvolať, inak zostane zmluva aj naďalej v platnosti.

Absolútna neplatnosť sa teda už bude vzťahovať iba na prípady, keď sa právne rokovanie jasne prieči proti dobrým mravom, narušuje verejný poriadok alebo rovno odporuje zákonu. Už by sa teda nemalo stať, že sa zmluva stane neplatnou kvôli drobnostiam.

V skoršej úprave bolo za chybu považované aj, keď sa pri prenajímaní pozemku určil nepresne, alebo ak sa nepripojil plán pozemku. Nový občiansky zákonník umožní takúto situáciu dodatočne vyriešiť a ani sa nemusí jednať o dodatok k zmluve. Bohato totiž postačí, keď bude úkon medzi stranami objasnený.

Dobrý pozor si však musia ľudia dať pri uzatváraní zmluvy o dielo. Tento typ sa týka zhotovenia nejaké veci, opravy či úpravy veci. Môže teda ísť o stavbu nového domu, výrobu nábytku na mieru či opravu auta. Spotrebitelia si teraz budú vyložene musieť dojednať záručnú dobu, pretože tá už nebude súčasťou zmluvy o dielo. V novom Občianskom zákonníku zostane iba právo na oznámenie skrytých vád vzniknutých v čase odovzdania stavby alebo výrobku.

občianský zákonník

Podľa skoršieho Občianskeho zákonníka platilo, že vo vzťahoch spotrebiteľ verzus podnikateľ boli stanovené určité základné lehoty, ktoré sa v niektorých prípadoch ešte modifikovali špeciálnymi predpismi.

Nebezpečná situácia môže nastať aj pre ľudí, ktorí si zvykli nakupovať veci v bazároch, kde sa veľmi často môžeme stretnúť s predajom ukradnutých predmetov.

Nová úprava bude oveľa výhodnejšie pre okradnutého človeka, ktorý sa domáha vrátenia svojho predmetu. Pokiaľ si niekto aj nevedomky zakúpi ukradnutú vec a skutočný vlastník dokáže jej odcudzenie alebo stratu do troch rokov od okamihu, kedy k odcudzeniu alebo strate došlo, kupec onú vec musí vrátiť pôvodnému majiteľovi.

Súkromné právo a pravidla zmluvy

Nový občiansky zákonník taktiež zavádza pravidlá zmluvy, kedy je jej obsah do určitej miery určený jednou zo strán, bez toho druhá, slabšia strana, mala reálnu šancu obsahu zmluvy nejako ovplyvniť. Jedná sa napríklad o zmluvy s poisťovňou či bankou. Novo budú neplatné aj doložky, ktoré sa dajú prečítať len za zvýšených ťažkostí, alebo ktoré sú pre niektorých ľudí nezrozumiteľné, ak pôsobia slabšej strane ujmu alebo ak druhá strana nedokáže, že bol slabšej strane význam spomínanej doložky dostatočne vysvetlený. Neplatná bude tiež klauzula, ktorá sa pre druhú stranu javí ako obzvlášť nevýhodná, bez toho aby pre to existovalo nejaké rozumné odôvodnenie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.