Poistenie domáceho miláčika

od autora: | 17. septembra 2015

poistenie-domaceho-milacikaV súčasnosti sa dá poistiť takmer všetko a naši domáci miláčikovia nie sú výnimkou. Áno, aj zvieratá si môžete nechať poistiť, ak o to máte záujem. Ak ste o niečom takom niekedy premýšľali a nemáte prehľad, ako vyzerá situácia na trhu s poistením domácich maznáčikov, potom sa pre vás pokúsime vybrať niekoľko podstatných informácií. Poistenie domáceho miláčika.

Pri uzatváraní poistky pre domáce zvieratá sa musia dopredu poriadne premýšľať, aby sa neuzavrela nevýhodná zmluva. Domáce zvieratká sú súčasťou približne jednej tretiny slovenských domácností, pričom najčastejším spoločníkom je zo štatistického pohľadu pes.

Ľudia si pri zaobstarávaní zvieraťa väčšinou uvedomujú, že budú potrebné určité náklady na potravu, výbavu a očkovanie pre zviera. Málokto si však pripúšťa, že aj zvieratá mávajú zdravotné problémy a občas sa s nimi nevyhnete návšteve veterinára. A práve návšteva u veterinárneho lekára sa môže vyšplhať na pekne vysokú sumu.

Možným riešením ako ušetriť celkovo na návštevách u veterinára je poistenie domáceho miláčika.

V prípade vážnejších zdravotných problémov zvieraťa sa môžu náklady na pokrytie liečby vyšplhať aj na stovky eur. Z toho dôvodu niektoré poisťovne prišli s novým typom poistenia, ktoré je určené priamo pre našeho domáceho miláčika.

Samozrejmé je, že cieľom poisťovne je hlavne zisk, takže sa musíme pozrieť na to, či sa vôbec takú poistka pre zviera oplatí uzatvárať.

Špecializované poistenie pre domáce zvieratá sa vzťahuje hlavne na veterinárne náklady a úhyn zvieraťa.

V časti prípadov sa môže vzťahovať ešte aj na škodu tretej osobe, ktorú zviera môže spôsobiť. Vôbec pritom nezávisí na rase zvieraťa a jedinými kritériami pre určenie výšky poistného zostávajú vek a niekedy váhová kategória. Základnou podmienkou pre uzavretie poistky je jednoznačná identifikácia zvieraťa, ktoré teda musia mať čip alebo evidenčnú známku a musí byť zaregistrované u príslušného orgánu všeobecnej či štátnej správy. Najčastejšie sa teda poisťujú psy ​​a mačky, ale u vybraných poisťovní môžete naraziť aj na poistenie koní, hydiny, ošípaných a ďalších domácich zvierat.

poistenie psaČeská poisťovňa svojim klientom ponúka možnosť poistenia domáceho zvieraťa pod názvom Maznáčik, s ktorým si môžete poistiť mačku alebo psa proti úrazu, chorobe, úhynu, usmrtenia alebo tiež seba pre možnú zodpovednosť za škodu spôsobenú zvieraťom. Pri veterinárnom ošetrení, uhynutí alebo utratenie hradí Česká poisťovňa až sedemdesiat percent všetkých nákladov a spoluúčasť teda činí aspoň tridsať percent z náhrady škody a narastá s vekom zvieraťa. Poisťovňa si samozrejme určuje aj vekový limit pre poistené zviera.

Podmienky poistenia domáceho miláčika


podmienky poisteniaMačka musí byť vo veku mladšom ako osem rokov, psi do štyridsiatich kilogramov musia byť mladší ako deväť rokov a nad štyridsať kilogramov musia byť mladší ako päť rokov.

Pre prípad liečenia úrazu alebo choroby sa dá zviera poistiť do výšky päťsto, sedemstopäťdesiat či tisíc eur. Takúto poistnú udalosť predstavuje každé nevyhnutné veterinárne liečenie poisteného domáceho maznáčika v stave, ktorý si vyžaduje okamžité veterinárne ošetrenie, spôsobené ochorením alebo úrazom.

Na čo všetko sa dá poistiť domáce zvieratko ?

Pre prípad úhynu alebo usmrtenia sa domáci maznáčik dá poistiť do výšky sto, dvesto, päťsto alebo tisíc eur. Takéto poistenie sa vzťahuje výhradne na úmrtie zvieraťa z dôsledku choroby, infekčného ochorenia, neinfekčné získanej choroby, operácie, úrazu, akútnej otravy alebo pôrodných škôd.

V prípade psov sa vyplatí zvážiť aj zodpovednosť za škody, kedy poistnou udalosťou sa rozumie vznik povinnosti poisteného uhradiť vzniknutú škodu spôsobenú poisteným zvieraťom inej osobe úrazom alebo iným poškodením zdravia a poškodením alebo zničením majetku. Samozrejme to neplatí výhradne pre psov a poistiť sa takto môžete aj u ďalších zvierat.

Poistiť sa dá pre prípad škody na zdraví do výšky sto tisíc eur, pre škodu na veci do päťdesiat tisíc eur a pre finančnú škodu do výšky desať tisíc eur.

Aby vôbec bolo možné uzavrieť poistenie pre prípad úrazu či choroby, musí mať zviera preukaz pôvodu. U psa sa navyše v prípade uhynutia alebo usmrtenia vyžaduje aj preukaz pôvodu. V prípade uzatvárania poistky cez internet sa navyše dočkáte zľavy vo výške desiatich percent z ceny poistky.

U Českej poisťovne sa dá získať aj komplexné poistenie pre dobytok proti chorobám a ďalším hromadným škodám. Základné poistenie sa vzťahuje len na prípady škôd v dôsledku uhynutia, utratenie alebo zabíjania hospodárskych zvierat z dôvodu nákazy, nečakaného prerušenia dodávky elektrického prúdu, zasiahnutia zvieraťa elektrickým prúdom, hromadných ochorení parazitárneho alebo infekčného pôvodu, prehriatie organizmu zvieraťa spôsobeného extrémnymi atmosférickými teplotami, živelnými udalosťami či akútnej otravy exogénnymi jedovatými látkami. Poistenie navyše možno rozšíriť u hospodárskych zvierat o úraz, pôrodné škody, akútne infekčné ochorenia a pripoistiť sa dá tiež možnosť odcudzenia u hovädzieho dobytka chovaného na voľne prístupných pastvinách.

Poisťovňa Slavia ponúka poistku s názvom Psík a mačička. Základné poistenie pokrýva náklady na veterinárnu starostlivosť a ako doplnok sa dá zariadiť aj poistenie úhynu. Poistenie mačiek a psov ročne môže byť až vo výške 40 000 eur za rok. Výška poistky záleží na zvolenom poistnom plnení a v prípade psov tiež na ich hmotnosti v dospelosti podľa rasy.

Čím skôr sa majiteľ k poisteniu zvieraťa dostane, tým nižšie bude napokon platiť poistné. Najnižší možný vek u psa je potom pol roka a u mačky päť mesiacov. Pes musí ešte pred uzatvorením poistky získať očkovaním imunitu proti besnote, infekčnému zápalu pečene, leptospiróze, parainfluenzy, parvoviróze a psinke. Mačka má tiež určité povinnosti a pred uzavretím poistnej zmluvy musí získať očkovaním imunitu proti peritonitída, vírusovej leukémiu, calicivírmi a rhinotracheitis.

Poisťovňa Slavia nestanovuje hornú vekovú hranicu pre poistenie úrazu či choroby, ale v prípade poistenia úhynu nesmie byť poistené zviera staršie ako šesť rokov. U tohto doplnkového poistenia ešte musí mačka splniť podmienku čistokrvnosti a potrebný je aj posudok znalca.

Také veterinárne výkony, ktorých náklady sú predmetom poistenia veterinárnej starostlivosti, sú náklady potrebné na hospitalizáciu po dobu až dvoch dní pri každej poistnej udalosti, anestézia, vyšetrenie veterinárnym doktorom v prípade úrazu či choroby, liečivá aplikovaná veterinárnym lekárom v prípade úrazu alebo choroby, ambulantné chirurgické zákroky vykonané veterinárnym doktorom v prípade choroby alebo úrazu a polovica nákladov za tretí a každý nasledujúci deň hospitalizácie zvieraťa, nanajvýš desať dní hospitalizácie pri každej poistnej udalosti.

Poistenie úhynu domáceho miláčika sa dojednáva na dobu určitú a poistná doba je daná celistvým násobkom poistných rokov. Koncom poistenia je posledný deň poistného roka, v ktorom poistené zviera dosiahne výstupného veku pre poistenie úhynu. Výstupný vek poistenia úhynu je osem rokov pre mačky a pre psy hmotnostných kategórií do päťdesiatich kilogramov. V prípade psov patriacich do hmotnostnej kategórie nad päťdesiat kilogramov je výstupný vek stanovený na šesť rokov. Poisťovňa Slavia navyše ponúka polovičnú zľavu z poistného pre poistenie slepeckých, asistenčných a záchranárskych psov.

veterinárČeská podnikateľská poisťovňa ponúka poistenie psov HAFAN. Toto poistenie v sebe zahŕňa náklady na veterinárnu liečbu psa a platia na celom území Českej republiky. Za určitý príplatok sa dá k základnému poistnému zaobstarať aj poistka mimo územia Českej republiky. Poistiť psa môžete aj u Českej podnikateľskej poisťovne v momente uplynutia veku šiestich mesiacov, ale nesmie dosiahnuť v čase dojednania ôsmich rokov. Pes musí tiež byť v evidencii na mestskom či obecnom úrade, avšak čipovanie ani tetovanie sa nevyžaduje. Ročné poistné plnenie sa dá dojednať od 30 do 1000 eur.

Suma môže byť kľudne vyčerpaná v priebehu jedného roka jednou alebo viacerými poistnými udalosťami. Výška spoluúčasti sa dá zvoliť v rozmedzí 20, 30, 50 a 100 eur. Okrem samotného psa sa môžete opäť poistiť proti zodpovednosti za škody na majetku či na zdraví, ktoré by zviera mohlo spôsobiť.

Kooperativa poisťovňa neponúka špeciálne poistenie domácich zvierat, však zahŕňa ich do poistenia domácnosti, a preto sa tiež poistná suma stanovuje v rámci jednotlivých variantov poistenia.

ČSOB Poisťovňa tiež neponúka klasické poistenie domácich zvierat, ale v rámci poistenia domácnosti Domov Expres umožňuje poistiť aj zodpovednosť z držby zvieraťa.

Hasičská vzájomná poisťovňa síce tiež neponúka poistenie zvieraťa ako také, ale ponúka len Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené psom či koňom. Toto poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú psom alebo koňom tretej osobe a na osobu, ktorej bol kôň alebo pes zverený do opatrovania. Poistenie sa dá uzavrieť samostatne, ale aj ako súčasť poistenia domácnosti.

Na záver sa teda dá konštatovať, že poistenie zvieraťa sa nakoniec oplatí. Ceny veterinárnej starostlivosti sa totiž každoročne zvyšujú a každý chovateľ o tom iste vie svoje.

Aj preto neustále stúpa počet ľudí, ktorí si nechajú poistiť svojich zvieracích kamarátov.

Samotné poistenie zvieraťa sa oplatí aj z toho hľadiska, že dodá určitú mieru pokoja. O niečo menej jednoznačná situácia je v prípade poistenia škody spôsobenej zvieraťom. Poistenie sa totiž vzťahuje len na škody, ktoré zviera vykoná na tretích osobách a na ich majetku, takže sa oplatí premyslieť, či môže vaše zviera vôbec nejakú škodu cudzej osobe napáchať…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.