Základné informácie o cenných papierov

od autora: | 21. septembra 2015
5/5 - (6 votes)

informácie o cenných papierovChcete začať investovať do cenných papierov, alebo si chcete rozšíriť svoj ​​ekonomický prehľad? V článku sa zameriame na cenné papiere. O tých sa dá napísať veľa. Zhrnieme si aspoň základné informácie.

Čo sú to cenné papiere?


Cenný papier predstavuje listinu, ktorá je pohľadávkou jeho vlastníka voči tomu, kto cenný papier emitoval (vydal). S touto listinou je zviazaná hodnota, majetok a majetkový prospech. Rozlišujeme rôzne druhy cenných papierov. Líšia sa aj svoju formu a podobou.

Cenné papiere sú upravované zákonom o cenných papieroch a sú pomerne rozšírením spôsobom na investovanie peňazí.

Cenné papiere môžu byť v listinnej alebo zaknihovanej podobe. V listinnej podobe existuje cenný papier ako fyzická listina, v zaknihovanej len ako záznam v evidencii. Túto podobu môžu mať len zastupiteľné cenné papiere.

Druhy cenných papierov

kupónová knižkaPodľa zákona rozdeľujeme cenné papiere do niekoľkých druhov. Sú nimi:

 • Akcie: Cenný papier potvrdzuje, že jeho držiteľ (akcionár) vložil majetkový podiel do akciovej spoločnosti. Na základe toho má rôzne práva – na zisk vo forme dividendy, oprávnenie hlasovať na valnom zhromaždení. Podieľa sa tiež v prípade likvidácie na likvidačnom zostatku.
 • Dočasné listy: Vydáva ich obchodná spoločnosť v prípade, že upisovateľ nesplatil celý emisný kurz. Nahrádzajú akcie a sú s nimi spojené práva vyplývajúce z akcií. Povinnosťou je splatiť emisný kurz.
 • Podielové listy: Predstavujú majetkové cenné papiere, ktoré sú dokladom o vlastníctve majetku v otvorenom alebo uzavretom podielovom fonde. Ich vlastník má právo podieľať sa na výnosoch majetku. Podielové listy sú listinné alebo zaknihované.
 • Dlhopisy (obligácie): Sú to dlhové cenné papiere vyjadrujúce záväzok vydavateľa voči veriteľovi. Z dlhopisu pre vlastníka vyplýva právo na splatenie dlžnej čiastky, povinnosť emitenta (vydavateľa) splniť všetky záväzky a vyplatenie stanovených výnosov. Ide o rozšírený druh cenných papierov.
 • dlhopisyInvestičné kupóny: Sú to cenné papiere na meno. Oprávňujú na kúpu akcií určených na predaj za kupóny
 • Poukážky na akcie: Vydávajú sa v prípade, že spoločnosť zvyšuje základné imanie upísaním ďalších akcií. Prevoditeľnosť nie je obmedzená. Budú vymenené za akcie a majú rovnakú podobu ako akcie.
 • Opčné listy: Nesú právo na úpisu. Je možné ich vydávať len ako cenné papiere na doručiteľa. Vydávajú sa v listinnej alebo zaknihovanej podobe.
 • Zmenky: Predstavujú úverové cenné papiere. Musia mať zákonom stanové údaje. Slúži ako prostriedok na získanie obchodného úveru, na platenie a sú určené k získaniu hotovosti pred dobou splatnosti.
 • Šeky: Ide o vyplnené bankové formuláre. Niektoré črty majú spoločné so zmenkou. Sú však v mnohých ohľadoch jednoduchšie. Nemajú priameho dlžníka.
 • Cestovné šeky: Sú platobnými prostriedkami používanými v cestovnom styku. Predstavujú riešenie pre tých, ktorí nechcú prevážať peniaze v hotovosti. Cestovné šeky sú bezpečnejšie.
 • Skladové listy: S týmito cennými papiermi sa spája právo požadovať vydanie skladovanej veci. Môžu byť na meno, ktoré je v liste uvedené.
 • Nákladné listy: Využívajú sa pri preprave nákladu po mori. Sú zároveň dopravným dokumentom a obsahujú dispozičné právo k tovaru.
 • Poľnohospodárske skladové listy: Predstavujú listinné cenné papiere na prevoditeľné na iného majiteľa. Spájajú sa s vlastníckym a záložným právom k uskladnenému tovaru.

Ďalšie delenie cenných papierov

Cenné papiere je možné ešte deliť podľa mnohých ďalších kritérií. Sú nimi predovšetkým:

 • Osobnosť: Delíme ich na záväzkové, vecno-právne a podielnické vyjadrujúce právo na majetok, výnos či právo zúčastniť sa podnikania.
 • Zastupiteľnosť: Fungibilita je stanovená zákonom. Len zastupiteľné cenné papiere možno zaknihovať. Medzi ne patria akcie, poukážky na akcie, dlhopisy, opčné listy, kupóny.
 • Vzťah k inkorporovanému právu: Delíme ich na deklaratórne (napr. Akcie) a konštitutívne (napr. Zmenka).
 • Distribúcia: Cenné papiere môžu byť verejne ponúkané, ale môžu mať aj inú formu distribúcie.
 • Investičné a neinvestičné: Investičné sú dané zákonom o kapitálovom trhu a na základe toho sú automaticky investičnými nástrojmi. Neinvestičné sú všetky ostatné.

Forma cenných papierov

forma cenných papierovCenné papiera na Slovensku môžu mať rôzne formy odlišujúce sa podľa ich vlastníka a spôsobu prevedenia cenného papiera.

Na základe tohto kritéria rozlišujeme tri formy:

 • Na doručiteľa: Práva vyplývajúce z cenného papiera má ten, kto ho predloží. Na listine nie je meno majiteľa. Tieto cenné papiere sú neobmedzene prevoditeľné.
 • Na meno: Tieto cenné papiere sú opatrené menom vyjadrujúcim pravú oprávnenú osobu na ich vlastnenie. Môže však byť zmenená na základe písomnej zmluvy o postúpení práv a odovzdaním.
 • Na poriadok: Aj u tejto formy cenných papierov je pravá oprávnená osoba na ňom uvedená. K prevodu na poriadok dôjde na základe písomného vyhlásenia. Zaznamenané sa na rube listiny. K prevodu je ešte nutné odovzdanie a zmluva.

Okrem cenných papierov existuje obrovské množstvo dalších spôsobov ako zhodnotiť svoje peniaze jedným z nich môže byť aj investovanie do poľnohospodárskej pôdy alebo investovanie do zlata.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.